Sesje Rady Gminy Wierzbica [archiwum]

Zawiadomienie, że w dniu 29 listopada 2018 roku
na sali konferencyjnej w Urzędzie Gminy w
Wierzbicy o godz. 10:00 odbędzie się II Sesja
Rady Gminy Wierzbica kadencji 2018 - 2023

Treść zawiadomienia

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Projekt Uchwały Nr 6

Projekt Uchwały Nr 7

Projekt Uchwały Nr 8

Projekt Uchwały Nr 9

Projekt Uchwały Nr 10

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-11-27 22:01:58.
Zawiadomienie, że w dniu 25 października 2018
roku sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy
o godz. 10:00 odbędzie się LIII Sesja Rady Gminy
Wierzbica
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-10-25 08:22:33.
Zawiadomienie, że w dniu 27 września 2018 roku o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się LII Sesja obecnej
kadencji

--- *** ---

Projekt Uchwaly Nr 3 wraz z załącznikami został zamieszczony wraz z Zarządzeniem 69/2018 Wójta Gminy Wierzbica z
dnia 27 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji Statutów Sołectw z terenu Gminy Wierzbica pod poniższymi odnośnikami:

Treść zarządzenia

Projekt Uchwały Rady Gminy Wierzbica - Treść Statutu

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Błędów

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Dąbrówka Warszawska

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Łączany

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Podgórki

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Polany Kolonia

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Polany

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Pomorzany Kolonia

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Pomorzany

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Ruda Wielka

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Rzeczków

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Stanisławów

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Suliszka

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Wierzbica Kolonia

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Wierzbica

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Zalesice Kolonia

Załącznik nr 1 do Projektu Uchwały - Sołectwo Zalesice

--- *** ---

Zawiadomienie o sesji

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Projekt Uchwały Nr 6

Projekt Uchwały Nr 7

Projekt Uchwały Nr 8

Projekt Uchwały Nr 9

Projekt Uchwały Nr 10

Projekt Uchwały Nr 11

Projekt Uchwały Nr 12

Projekt Uchwały Nr 13

Projekt Uchwały Nr 14

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-09-25 15:21:10 | Data modyfikacji: 2018-09-25 15:36:46.
Zawiadomienie, że w dniu 23 lipca 2018 r. o godz.
10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się LI sesja Rady Gminy
Wierzbica obecnej kadencji

Zawiadomienie

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-07-24 09:31:04 | Data modyfikacji: 2018-07-24 09:34:47.
Zawiadomienie, że w dniu 28 czerwca 2018 r. o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się L sesja Rady Gminy
Wierzbica obecnej kadencji

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Projekt Uchwały Nr 6

Projekt Uchwały Nr 7

Projekt Uchwały Nr 8

Projekt Uchwały Nr 9

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-26 10:39:07.
Zawiadomienie, że w dniu 13 czerwca 2018 r. o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy
Wierzbica obecnej kadencji
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-06-11 08:19:13 | Data modyfikacji: 2018-06-12 07:27:15.
Zawiadomienie, że w dniu 18 maja 2018 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się
nadzwyczajna sesja Rady Gminy Wierzbica. Początek
sesji o godz. 10:00
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-05-16 12:10:09.
Zawiadomienie, że w dniu 25 kwietnia 2018 roku o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się XLVII Sesja Rady Gminy
Wierzbica obecnej kadencji

Treść zawiadomienia

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Projekt Uchwały Nr 6

Projekt Uchwały Nr 7

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-04-20 08:11:49.
Zawiadomienie, że w dniu 26 marca 2017 roku o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy
Wierzbica obecnej kadencji
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-27 09:11:57.
Zawiadomienie, że w dniu 22 marca 2018 roku o
godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Wierzbica
obecnej kadencji.
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-03-19 12:23:12.
Zawiadomienie, że w dniu 31 stycznia 2018 roku o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XLIV Sesja Rady Gminy Wierzbica
obecnej kadencji
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2018-01-26 14:49:19.
Zawiadomienie, że w dniu 28 grudnia 2017 roku o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się XLIII sesja Rady Gminy
Wierzbica obecnej kadencji

Treść zawiadomienia

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Projekt Uchwały Nr 6

Projekt Uchwały Nr 7

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-12-22 09:54:26.
Zawiadomienie, że w dniu 29 listopada 2017 roku o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się XLII Sesja Rady Gminy
obecnej kadencji

Treść zawiadomienia

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Projekt Uchwały Nr 6

Projekt Uchwały Nr 7

Projekt Uchwały Nr 8

Projekt Uchwały Nr 9

Projekt Uchwały Nr 10

Projekt Uchwały Nr 11

Projekt Uchwały Nr 12

Projekt Uchwały Nr 13

Projekt Uchwały Nr 14

Projekt Uchwały Nr 15

Projekt Uchwały Nr 16

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-11-27 11:30:42.
Zawiadomienie, że w dniu 24 października 2017
roku o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Wierzbicy odbędzie się XLI Sesja Rady
Gminy Wierzbica obecnej kadencji

Treść zaproszenia

Projekt uchwały nr 1

Projekt uchwały nr 2

Projekt uchwały nr 3

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-23 11:01:41.
Zawiadomienie, że w dniu 2 października 2017
roku na wniosek Wójta Gminy w myśl art. 20 ust.3
ustawy o samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z
2016r. poz.446 ze zm.) o godz. 10°° w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbędzie
się XL sesja Rady Gminy obecnej kadencji
 Treść zawiadomienie

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-10-02 09:16:18.
Zawiadomienie, że w dniu 1 września 2017 roku w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy
odbędzie się XXXIX sesja Rady Gminy Wierzbica
obecnej kadencji

Treść zawiadomienia

Projekt uchwały nr 1

Projekt uchwały nr 2

Projekt uchwały nr 3

Projekt uchwały nr 4

Projekt uchwały nr 5

Projekt uchwały nr 6

Projekt uchwały nr 7

Projekt uchwały nr 8

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-08-30 13:22:43.
Zawiadomienie, że w dniu 11 lipca 2017 r. o godz.
10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się XXXVIII Sesja Rady Gminy
obecnej kadencji.

Projekt uchwały nr 1

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-07-10 11:46:54.
Zawiadamienie, że w dniu 21 czerwca 2017 roku
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy Wierzbica
obecnej kadencji
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-06-19 14:24:52.
Zawiadomienie, że w dniu 28 kwietnia 2017 roku o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się XXXVI sesja Rady Gminy
Wierzbica obecnej kadencji

Treść zawiadomienia

Projekt nr 1

Projekt nr 2

Projekt nr 3

Projekt nr 4

Projekt nr 5

Projekt nr 6

Projekt nr 7

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-24 14:49:34.
Zawiadomienie, że w dniu 20 kwietnia 2017 roku o
godz. 9:00 odbędzie się w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Wierzbicy XXXV Sesja Rady Gminy
Wierzbica obecnej kadencji zwołana na wniosek
Wójta Gminy Wierzbica

Projekt Nr 1 - Lokalny Program Rewitalizacji Gminy Wierzbica na lata 2016-2023

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 08:21:40 | Data modyfikacji: 2017-04-20 08:23:02.
Zawiadomienie, że w dniu 12 kwietnia 2017 roku o
godz. 10:00 odbędzie się w sali konferencyjnej
Urzędu Gminy w Wierzbicy XXXIV Sesja Rady Gminy
Wierzbica obecnej kadencji zwołana na wniosek
Wójta Gminy Wierzbica
 Sesja XXXIV.2017.pdf

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-04-20 08:18:23 | Data modyfikacji: 2017-04-20 08:22:36.
Zawiadomienie, że w dniu 28 marca 2017 roku o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Wierzbica odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy
obecnej kadencji

Treść zawiadomienie

Projekt nr 1

Projekt nr 2

Projekt nr 3

Projekt nr 4

Projekt nr 5

Projekt nr 6

Projekt nr 7

Projekt nr 8

Projekt nr 9

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-03-23 09:50:52 | Data modyfikacji: 2017-03-23 09:51:57.
Zawiadomienie, że w dniu 13 lutego 2017 roku o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Wierzbica odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy
obecnej kadencji

Zawiadomienie

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Projekt Uchwały Nr 6

Projekt Uchwały Nr 7

Projekt Uchwały Nr 8

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-02-08 12:12:32.
Zawiadomienie, że w dniu 17 stycznia 2017 roku o
godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się XXXI sesja Rady Gminy
obecnej kadencji

Treść zawiadomienia

Projekt Uchwały nr 1

Projekt Uchwały nr 2

Projekt Uchwały nr 3

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-13 13:11:22.
Zawiadomienie, że w dniu 28 grudnia 2016 roku o
godz. 10 sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Wierzbica odbędzie się XXX Sesja Rady Gminy
Wierzbica obecnej kadencji
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2017-01-04 08:09:51.
Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o
samorządzie gminnym ( t.j. Dz.U. z 2016r.
poz.446 ze zmianami ) w dniu 12 grudnia 2016r. w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się
sesja nadzwyczajna Rady Gminy Wierzbica. Początek
sesji godz. 10ºº.
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-12-08 10:11:23.
Zawiadomienie, że w dniu 30 listopada 2016 roku w
sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica
odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy obecnej
kadencji. Początek sesji godz. 10:00

Treść zawiadomienia

Projekt Uchwały nr 1

Projekt Uchwały nr 2

Projekt Uchwały nr 3

Projekt Uchwały nr 4

Projekt Uchwały nr 5

Projekt Uchwały nr 6

Projekt Uchwały nr 7

Projekt Uchwały nr 8

Projekt Uchwały nr 9

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-11-24 16:04:50.
Zawiadomienie, że w dniu 03 listopada 2016 roku
godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Wierzbica odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy
obecnej kadencji

Zawiadomienie

Projekt Uchwały nr 1

Projekt Uchwały nr 2

Załącznik do projektu Uchwały nr 2

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-31 10:41:31.
Zawiadomienie, że zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy
o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2016r.
poz.446) zwołuję na dzień 06 października
2016r. godz. 10ºº sesję nadzwyczajną

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-10-04 11:37:06.
Zawiadomienie, że dnia 28.09.2016 r. w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy w Wierzbicy odbędzie
się XXV sesja Rady Gminy obecnej kadencji.
Początek sesji o godz. 10:00

Projekt Uchwały nr 1

Projekt Uchwały nr 2

Projekt Uchwały nr 3

Projekt Uchwały nr 4

Projekt Uchwały nr 5

Projekt Uchwały nr 6

Projekt Uchwały nr 7

Projekt Uchwały nr 8

Projekt Uchwały nr 9

Projekt Uchwały nr 10

Projekt Uchwały nr 11

Projekt Uchwały nr 12

Projekt Uchwały nr 13

Projekt Uchwały nr 14

Projekt Uchwały nr 15

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-26 14:59:07 | Data modyfikacji: 2016-09-26 15:38:50.
Zawiadomienie, że dnia 5 września 2016 roku na
wniosek Wójta w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Wierzbicy odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy
obecnej kadencji. Początek sesji o godz. 10:00

Zawiadomienie

Projekt Uchwały nr 1

Projekt Uchwały nr 2

Projekt Uchwały nr 3

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-09-02 11:43:53 | Data modyfikacji: 2016-09-26 15:38:38.
Zawiadomienie, że dnia 8 sierpnia 2016 roku na
wniosek Wójta w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Wierzbicy odbędzie się XXIII sesja Rady Gminy
obecnej kadencji. Początek sesji o godz. 10:00

Treść zawiadomienia

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-08-04 17:07:35 | Data modyfikacji: 2016-08-04 17:09:35.
Zawiadomienie, że dnia 7 lipca 2016 roku na
wniosek Wójta w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
w Wierzbicy odbędzie się XXII sesja Rady Gminy
obecnej kadencji. Początek sesji o godz. 10:00
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-07-05 13:37:40 | Data modyfikacji: 2016-08-04 17:09:54.
Zawiadomienie, że w dniu 20 czerwca 2016 roku o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się XXI Sesja Rady Gminy
obecnej kadencji

Zawiadomienie

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Projekt Uchwały Nr 6

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-06-09 11:02:50.
Zawiadomienie, że w dniu 31 maja 2016 roku o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XX sesja Rady Gminy obecnej
kadencji

Zawiadomienie

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-05-25 13:20:06.
Zawiadomienie, że w dniu 10 maja 2016 roku o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
odbędzie się XIX sesja Rady Gminy obecnej
kadencji

Treść zawiadomienia

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Projekt Uchwały Nr 6

Projekt Uchwały Nr 7

Projekt Uchwały Nr 8

Projekt Uchwały Nr 9

Projekt Uchwały Nr 10

Projekt Uchwały Nr 11

Projekt Uchwały Nr 12

Projekt Uchwały Nr 13

Projekt Uchwały Nr 14

Projekt Uchwały Nr 17

Projekt Uchwały Nr 19

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-04-29 14:47:53.
Zawiadomienie, że w dniu 14 marca 2016r. o godz.
10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy w
Wierzbicy obecnej kadencji

Zawiadomienie

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Projekt Uchwały Nr 6

Projekt Uchwały Nr 7

Projekt Uchwały Nr 8

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-03-08 10:44:28.
Zawiadomienie, że w dniu 28 stycznia 2016r. o
godz. 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się XVII sesja Rady Gminy w
Wierzbicy obecnej kadencji

Zawiadomienie

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Projekt Uchwały Nr 6

Projekt Uchwały Nr 7

Projekt Uchwały Nr 8

Projekt Uchwały Nr 9

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-21 09:38:38.
Zawiadomienie, że na podstawie art. 20 ust. 3
ustawy o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015r.
poz. 1515) zwołują na dzień 07 stycznia 2016 r.
XVI sesję Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji.
Sesja rozpocznie się o godz. 10:00 w sali
konferencyjnej Urzędu Gminy.
 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2016-01-04 09:09:13.
Zawiadomienie, że w dniu 29 grudnia 2015 roku o
godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się XV sesja Rady Gminy
Wierzbica obecnej kadencji

Treść zawiadomienia

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Projekt Uchwały Nr 6

Projekt Uchwały Nr 7

Załącznik do Projektu Uchwały Nr 7

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-12-22 11:00:24.
Zawiadomienie że w dniu 26 listopada 2015 roku o
godzinie 9:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Wierzbica odbędzie się XIV sesja Rady Gminy
obecnej kadencji

Treść zawiadomienia

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Projekt Uchwały Nr 6

Projekt Uchwały Nr 7

Projekt Uchwały Nr 8

Projekt Uchwały Nr 9

Projekt Uchwały Nr 10

Projekt Uchwały Nr 11

Projekt Uchwały Nr 12

Projekt Uchwały Nr 13

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-11-23 14:26:47.
Zawiadomienie, że w dniu 22 października 2015
roku o godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu
Gminy w Wierzbicy odbędzie się XIII sesja Rady
Gminy obecnej kadencji

Zawiadomienie

Projekt Uchwały Nr 1

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-16 11:25:20 | Data modyfikacji: 2015-10-16 11:29:47.
Zawiadomienie o zwołaniu na dzień 2
października 2015 roku XII sesji Rady Gminy
Wierzbica obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się
o godz. 14:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy

Zawiadomienie

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-10-01 09:44:51.
Zawiadamiam, że w dniu 17 września 2015 roku o
godz 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w
Wierzbicy odbędzie się XI sesja Rady Gminy
Wierzbica

Zawiadomienie

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Projekt Uchwały Nr 6

Projekt Uchwały Nr 7

Projekt Uchwały Nr 8

Projekt Uchwały Nr 9

Projekt Uchwały Nr 10

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-09-14 11:21:05.
Zawiadamiam, że dnia 20 sierpnia 2015 roku o
godz. 12:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Wierzbica odbędzie się X sesja Rady Gminy
obecnej kadencji

Zawiadomienie

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Projekt Uchwały Nr 6

Wieloletnia prognoza finansowa

Załącznik 1

Załącznik 2

Załącznik 3

Załącznik 4

Załącznik 5

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-08-19 09:57:58 | Data modyfikacji: 2015-08-19 10:34:46.
Zawiadamiam, że dnia 25 czerwca 2015 roku godz.
10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy
Wierzbica odbędzie się IX sesja Rady Gminy
obecnej kadencji.

ZAWIADOMIENIE


Zawiadamiam, że dnia 25 czerwca 2015 roku godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbędzie się IX sesja Rady Gminy obecnej kadencji.


Proponowany porządek sesji:

1. Przyjęcie protokołu z VIII sesji Rady Gminy.
2. Wnioski i interpelacje Radnych.
3. Przyjęcie sprawozdania z wykonania budżetu za 2014 rok i sprawozdania finansowego oraz udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy z tyt. wykonania budżetu za 2014 rok.
4. Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na objęcie obszarem Tarnobrzeskiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej EURO-PARK WISŁOSAN nieruchomości zlokalizowanej w obrębie ewidencyjnym : Rzeczków i Wierzbica gm. Wierzbica.
5. Uchwała w sprawie przystąpienia Gminy Wierzbica do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania „ Wspólny Trakt”.
6. Uchwała w sprawie powołania Zespołu d/s wyboru ławników na kadencję 2016-2019.
7. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących gminy.
8. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.
9. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
10. Informacje Przewodniczącego Rady.

 

 

 

Zawiadomienie

Projekt Uchwały Nr 1

Projekt Uchwały Nr 2

Projekt Uchwały Nr 3

Projekt Uchwały Nr 4

Projekt Uchwały Nr 5

Mapa 1

Mapa 2

Projekt Uchwały Nr 6

Projekt Uchwały Nr 7

Projekt Uchwały Nr 8

Mapa 3

 

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-06-12 14:18:09 | Data modyfikacji: 2015-06-12 14:25:39.
Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy obecnej
kadencji

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, zę dnia 28 maja 2015 roku o godz 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VIII sesja Rady Gminy obecnej kadencji.

Poropnowany porządek sesji:

 1. Przyjęcie protokołu z VII sesji Rady Gminy.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Działalność Biblioteki Gminnej w 2014 roku.
 4. Analiza stanu oświaty w Gminie Wierzbica.
 5. Zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 6. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Jana Pawła II 17 w Wierzbicy (P. Andrzej Kaczmarzyk ).
 7. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczeń położonych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy (Firma SUKURS­ P. Sławomir Banaczek).
 8. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia położonego w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy (Biuro Zarządzania Nieruchomościami „LUK­MAPA”).
 9. Uchwała w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy na 2015r.
 10. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015­2019.
 11. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady.

 

Zawiadomienie

Uchwała Budżetowa - Projekt

Uchwała Budżetowa Załącznik - Projekt

Uchwała Taryfa - Projekt

Uchwała WPF - Projekt

Uchwała dzierżawa - Projekt 1

Uchwała dzierżawa - Projekt 2

Uchwała Taryfa - Projekt 2

 Zawiadomienie o VIII sesji Rady Gminy obecnej kadencji

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-05-25 14:12:51.

ZAWIADOMIENIE

Zawiadamiam, że dnia 29 kwietnia 2015 roku o godz 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VII sesja Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji.

Proponowany porządek sesji:

 1. Przyjęcie protokołu z VI sesji Rady Gminy.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Informacja na temat bezpieczeństwa, porządku publicznego i pożarowego na terenie Gminy Wierzbica
  • Informacja Kierownika Posterunku Policji
  • Informacja Prezesa OSP Wierzbica
 4. Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r.
 5. Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015 - 2019.
 6. Uchwała w sprawie przyjęcia "Programu opieki na zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2015 roku".
 7. Uchwała w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na których zamieszkują mieszkańcy oraz ustalenia wysokości opłaty.
 8. Uchwała w sprawie terminu, częstotliwości i tryb uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości.
 9. Uchwała w sprawie oddanie w dierżawę pomieszczenia położonego na parterze budynku nr 14 przy ul. J. Krasickiego w Wierzbicy Pani Monice Gryz.
 10. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze budynku nr 14 przy ul. J. Krasickiego w Wierzbicy Pani Bożenie Szczęśniak
 11. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze budynku nr 28 przy ul. J. Krasickiego w Wierzbicy Pani Marii Michalczak
 12. Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze budynku nr 14 przy ul. J. Krasickiego w Wierzbicy Pani Wandzie Dujka
 13. Sprawozdanie z realizacji progamu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014 rok.
 14. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.
 15. Informacje Przewodniczącego Rady.

Załącznik 1 - Projekt 1

Załącznik 2 - Projekt 1

Załącznik 3 - Projekt 1

Załącznik 4 - Projekt 1

Załącznik 5 - Projekt 1

Treść uchwały WPF - Projekt 2

Objaśnienia Uchwały WPF - Projekt 2

Załącznik 1 - Projekt 2

Załącznik 2 - Projekt 2

Treść uchwały - Projekt 3

Treść uchwały - Projekt 4

Treść uchwały - Projekt 5

Treść uchwały - Projekt 6

Treść uchwały - Projekt 7

Treść uchwały - Projekt 8

Treść uchwały - Projekt 9

 Treść uchwały - Projekt 1

Opublikowane przez: Emilian Stańkowski | Data wprowadzenia: 2015-04-24 13:07:45 | Data modyfikacji: 2015-04-24 14:08:33.

 Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że dnia 25 marca 2015 roku godz 10 ººw sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się VI sesja Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji.

Proponowany porządek sesji:

Podsumowanie wyborów organów samorządu terytorialnego na terenie Gminy.
Przyjęcie protokołu z V sesji Rady Gminy.
Informacja Przedstawicieli firmy MW Rzeczniów na temat budowy farmy wiatrowej zlokalizowanej na terenie Gminy Mirów i Wierzbica.
Sprawozdanie Dyrektora SPZOZ w Wierzbicy na temat zabezpieczenia usług medycznych dla mieszkańców Gminy.
Uchwała w sprawie powołania Rady Społecznej działającej przy Publicznym Samodzielnym Zakładzie Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy .
Uchwała w sprawie określenia kryteriów obowiązujących na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego do gminnych przedszkoli publicznych na terenie Gminy Wierzbica, określenia dokumentów niezbędnych do potwierdzenia spełnienia kryteriów oraz przyznania liczby punktów dla poszczególnych kryteriów.
Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015r.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019.
Decyzja Rady w sprawie wyodrębnienia funduszu sołeckiego na rok 2016.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości.
Uchwała sprawie rozpatrzenia skargi na działalność kierownika GOPS w Wierzbicy.
Przyjęcie postanowienia proceduralnego w sprawie standardów obsługi klienta w Urzędzie Gminy Wierzbica i jednostkach samorządowych Gminy.
Wnioski i interpelacje Radnych.
Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.
Informacje Przewodniczącego Rady.

Projekty Uchwał

Projekty Uchwał

 Treść zawiadomienia

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-03-18 17:23:40 | Data modyfikacji: 2015-03-20 13:57:22.

 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ) zwołuję na dzień 20 lutego 2015 r. V sesję Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 14 ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


 Na wniosek Wójta Gminy przedmiotem sesji będzie podjęcie następujących uchwał :


 1.Nr V/ 25 /2015 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 rok. 2. Nr V/ 26 /2015 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019.


3. Nr V/27 /2015 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Radomskiemu.


Za zgodą Wójta do porządku obrad wprowadza się pkt.4.


Przyjęcie protokołu z IV sesji Rady Gminy.


 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-02-19 14:37:21.

 Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że dnia 28 stycznia 2015 roku godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. odbędzie się IV sesja Rady Gminy W i e r z b i c a obecnej kadencji.

Proponowany porządek sesji:

Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.
Wnioski i interpelacje Radnych.
Uchwalenie budżetu gminy na rok 2015.
Uchwała w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2015-2019.
Rozpatrzenie skargi na działalność Kierownika GOPS podpisanej przez Komitet Osób Pokrzywdzonych przez GOPS w Wierzbicy.
Uchwała nr IV/20/2015 w sprawie uchylenia uchwały nr LI/336/2014 podjętej na sesji w dniu 14 listopada 2014r.
Uchwała nr IV/21/2014 w sprawie oddania w dzierżawę lokalu użytkowego przy ul. Kochanowskiego 10 w Wierzbicy.
Zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy i Komisji stałych Rady.
Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.
Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2015-01-22 16:26:50.

Z A W I A D O M I E N I E   Zawiadamiam, że dnia 23 grudnia 2014 roku godz. 13ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. odbędzie się III sesja Rady Gminy W i e r z b i c a obecnej kadencji.

Proponowany porządek sesji:

Przyjęcie protokołu z II sesji Rady Gminy.
Informacja o stanie mienia Gminy.
Wnioski i interpelacje Radnych.
Ustalenie wynagrodzenia Wójta Gminy.
Ustalenie Przewodniczącemu Rady Gminy diety w formie ryczałtu.
Ustalenie Radnym Gminy Wierzbica diet w formie ryczałtu .
Ustalenie diet za udział w posiedzeniach komisji stałych Rady.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż środków trwałych.
Uchwała w sprawie zgody na udzielenie bonifikaty od opłaty za przekształcenie prawa użytkowania nieruchomości zabudowanej budynkiem kotłowni wraz ze składem opału położonej w Wierzbicy przy ul. Wiatracznej w prawo własności.
Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
Uchwała zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020.
Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.
Informacje Przewodniczącego Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-16 11:54:08.

Zawiadomienie

 Zawiadomienie

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-12-08 13:14:25.

 Na podstawie art.20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym z dnia 8 marca 1990 roku zwołuję na dzień 14 listopada 2014 roku godz. 12 oo LI sesję Rady Gminy obecnej kadencji Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy W i e r z b i c a .

Proponowany porządek sesji:

Przyjęcie protokołów z XLIX i L sesji Rady Gminy.
Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów.
Uchwała w sprawie nadania nazw ulicom w miejscowości Ruda Wielka.
Uchwała Nr LI/337 /2014 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy przy ul. Kościuszki 73.
Uchwała Nr LI/338/2014 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze budynku nr 14 przy ul. Janka Krasickiego.
Uchwała Nr LI/339/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2014 rok.
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału sołectwa Wierzbica.
Wnioski i interpelacje Radnych.
Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.
Podsumowanie działalności Rady za okres kadencji 2010 – 2014.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-11-13 11:33:57.

 Zawiadomienie Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ) zwołuję n a dzień 27 października 2014r. L sesję Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 11 ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Na wniosek Wójta Gminy przedmiotem sesji będzie podjęcie następujących uchwał :


Nr. L/ 334 / 2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.


Nr. L / 335 /2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-24 14:24:41.

 Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 10 października 2014r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLIX sesja Rady Gminy W i e r z b i c a obecnej kadencji. Początek sesji godz. 8 ³º .

Proponowany porządek sesji:

Przyjęcie protokołu z XLVIII sesji Rady Gminy.
Ocena realizacji wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2014r.
Uchwała Nr. XLIX/323 /2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
Uchwała Nr. XLIX/324/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020.
Uchwała nr XLIX/325/2014 w sprawie trybu prac nad projektem Uchwały Budżetowej.
Informacja o gotowości szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2014/2015.
Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2013 r.
Uchwała w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2014-2016.
Przyjęcie Gminnej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2014-2020.
Uchwała w w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości.
Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze budynku nr 14 przy ul. J. Krasickiego.
Uchwała w sprawie udzielenia pomocy finansowej Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej w Wierzbicy.
Uchwała w sprawie uchylenia w całości Uchwały nr XLIII/292/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 14 marca 2014r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowala.
Uchwała w sprawie przystąpienia do zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Wierzbica uchwalonego Uchwałą nr XVI/123/2008 z dnia 28 marca 2008 roku Rady Gminy Wierzbica, zmienionej uchwałą Rady Gminy Wierzbica nr XVII/128/2008 z dnia 28 kwietnia 2008 roku , dla części sołectwa Rzeczków.
Uchwała w sprawie ustalenia stawki procentowej służącej naliczaniu opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w wyniku podziału nieruchomości lub spowodowanym budową urządzeń infrastruktury technicznej.
Wnioski i interpelacje Radnych.
Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.
Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
Informacje Przewodniczącej Rady.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-10-03 13:48:12.

 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ) zwołuję n a dzień 26 sierpnia 2014r. XLVIII sesję Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 10 ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 


Na wniosek Wójta Gminy przedmiotem sesji będzie podjęcie następujących uchwał :

 


Nr. XLVIII/317 /2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.

 

Nr. XLVIII/318/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2020.

 
Nr. XLVIII/319/2014 w sprawie zmiany w uchwale nr XLVII/316/2014 Rady Gminy Wierzbica z dnia 11 lipca 2014 roku w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy .

 
Nr. XLVIII/320/214 w sprawie zmiany wysokości wkładu własnego projektu systemowego "Aktywność - Twoja Przyszłość" realizowanego przez Gminę Wierzbica/Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII – Promocja integracji społecznej, Działania 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji, Poddziałania 7.1.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.

 
Nr XLVIII/321/2014 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014-2020”.

 
Nr XVIII/322/2014 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania na lata 2014- 2020”.

 

 

Za zgodą Wójta Gminy wprowadza się pkt.7.

Przyjęcie protokołu z XLVII sesji Rady Gminy.

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-08-25 13:31:06.

 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. poz. 594 ) zwołuję n a dzień 11 lipca 2014r. XLVII sesję Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 10 ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

Na wniosek Wójta Gminy przedmiotem sesji będzie podjęcie następujących uchwał :

Nr XLVII/315/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
Nr XLVII/316/2014 w sprawie udzielenia dotacji dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Wierzbicy .

 

Za zgodą Wójta Gminy wprowadza się pkt.3.

Przyjęcie protokołu z XLVI sesji Rady Gminy.

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-07-08 12:22:41.

Zawiadamiam, że dnia 13 czerwca 2014 roku o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji.

Proponowany porządek sesji:

Przyjęcie protokołów z XLIV i XLV sesji Rady Gminy.
Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2013 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
Przedłużenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków .
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie służebnością przesyłu nieruchomości stanowiących własność Gminy Wierzbica na rzecz PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna z siedzibą w Lublinie.
Uchwała w sprawie zasad i trybu przeprowadzenia konsultacji z mieszkańcami sołectwa w sprawie podziału sołectwa Wierzbica.
Informacja Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na temat działalności służby zdrowia na terenie Gminy .
Wnioski i interpelacje Radnych.
Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.
Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-06-09 19:13:56.

 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. Nr.0 poz. 594 ) zwołuję n a dzień 16 maja 2014r. XLV sesję Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 10 ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.Na wniosek Wójta Gminy przedmiotem sesji będzie podjęcie następujących uchwał :

Nr XLV/309/2014 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
Nr XLV/310/2014 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-05-15 11:59:11.

Zawiadamiam, że w dniu 25 kwietnia 2014 roku o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy. odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji.

Proponowany porządek sesji:

 Przyjęcie protokołu z XLIII sesji Rady Gminy.
Informacja Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2013 roku.
Uchwalenie Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Wierzbica na lata 2013-2016 z uwzględnieniem perspektywy do 2020 roku.
Przyjęcie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Wierzbica w 2014 roku .
Uchwała w sprawie sprzedaży działek nr 172/8, 172/10, 172/11, 172/12,
172/13, 172/14, 172/15, 172/16, 172/17, 172/18, 172/19, 172/20 o ogólnej powierzchni 2,9600 ha położonych w Wierzbicy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.

Uchwała w sprawie sprzedaży udziału 1/2 części spółdzielczego własnościowego prawa lokalu.
Uchwała w sprawie sprzedaży prawa użytkowania wieczystego działek nr 1562/12 i 1349/9 o ogólnej powierzchni 2,0000 ha położonych w Wierzbicy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała w sprawie sprzedaży działki nr 1349/14 o powierzchni 0,8464 ha położonej w Wierzbicy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego.
Uchwała w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości w drodze darowizny.
Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze budynku nr 14 przy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy.
Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze budynku nr 28 przy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy.
Uchwała w sprawie sprzedaży działki nr 172/7 w trybie bezprzetargowym położonej w Wierzbicy.
Uchwała w sprawie stawek opłaty targowej.
Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze budynku nr 28 przy ul. Janka Krasickiego w Wierzbicy.
Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczeń położonych w budynku Urzędu Gminy w Wierzbicy.
Uchwała w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczenia położonego na parterze budynku nr 14 przy ul. J. Krasickiego w Wierzbicy.
Uchwała w sprawie opłat za świadczenia udzielane przez Gminne Przedszkola Publiczne dla których organem prowadzącym jest Gmina Wierzbica.
Uchwała w sprawie zmian w uchwale budżetowej na rok 2014.
Uchwała w sprawie przekazania środków finansowych na Fundusz Wsparcia Policji Województwa Mazowieckiego.
Wnioski i interpelacje Radnych.
Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.
Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
Informacje Przewodniczącej Rady Gminy.

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-04-23 14:08:41.

ZAWIADOMIENIE

 Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. Nr.0 poz. 594 ) zwołuję n a dzień 14 marca 2014r. XLIII sesję Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 10 ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.

 Na wniosek Wójta Gminy przedmiotem sesji będzie podjęcie następujących uchwał :

Nr XLII/290/2014 w sprawie: uchwalenia Statutu Gminy.
Nr XLII/291/2014 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.
Nr XLII/292/2014 w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Kowala.

 

Za zgodą Wójta :

Przyjęcie protokołu z XLII sesji Rady Gminy.

 

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-03-13 10:40:12.
Z A W I A D O M I E N I EZawiadamiam, że w dniu 29 stycznia 2014 roku godz 10 ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLI sesja Rady Gminy obecnej kadencji .


Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XL sesji Rady Gminy.

 2. Uchwalenie budżetu Gminy na 2014 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2014-2019.

 3. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących Gminy

 4. Wnioski i interpelacje Radnych.

 5. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 6. Informacja w sprawie wykonania zadań oświatowych w roku szkolnym 2012/2013.

 7. Zatwierdzenie Planów Pracy Rady Gminy i Komisji stałych Rady.

 8. Rozpatrzenie skargi na działalność Dyrektora GOPS podpisanej przez P. Martę Góźdź -Kozak.

 9. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 10. Informacje Przewodniczącej Rady.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2014-01-20 10:46:09.

Zawiadomienie

Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. Nr.0 poz. 594 ) zwołuję n a dzień 25 listopada 2013 r. XXXIX sesję Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 9 ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.Na wniosek Wójta Gminy przedmiotem sesji będzie podjęcie następujących uchwał :


 1. Nr. XXXIX/273/2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.

 2. Nr. XXXIX/274/2013 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2013-2019.

 3. Uchwała nr XXXIX/275/2013 w sprawie przekazania dotacji celowej na dofinansowanie zadania z zakresu oświaty i wychowania.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-20 15:14:09.
ZA W I A D O M I E N I E
Zawiadamiam, że w dniu 08 listopada 2013 roku o godz. 10 º° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbędzie się XXXVIII sesja Rady Gminy obecnej kadencji .

Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy.

 2. Ustalenie stawek podatkowych na 2014 rok.

 3. Wnioski i interpelacje Radnych.

 4. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 5. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-11-05 10:37:56.
Z A W I A D O M I E N I EZawiadamiam, że dnia 27 września 2013r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXVII sesja Rady Gminy obecnej kadencji. Początek sesji godz. 10ºº.

Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołów z XXXIV i XXXVI sesji Rady Gminy.

 2. Ocena realizacji wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2013r.

 3. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących Gminy.

 4. Informacja o gotowości szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2013/2014.

 5. Wnioski i interpelacje Radnych.

 6. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 7. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacje Przewodniczącej Rady.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-24 13:19:08.
Na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013r. Nr.0 poz. 594 ) zwołuję n a dzień 06 września 2013 r. XXXVI sesję Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 10 ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.Na wniosek Wójta Gminy przedmiotem sesji będzie podjęcie uchwały :  Nr. XXXVI/254/2013 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2013.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-09-05 16:09:03.
Z A W I A D O M I E N I EZawiadamiam, że dnia odbędzie się 21 czerwca 2013 roku o godz. 9º° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbędzie się XXXIV sesja Rady Gminy obecnej kadencji.

Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Przewodniczącej i Wiceprzewodniczącego Rady Gminy złożonej przez P. Jerzego Zaborskiego.

 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2012 r. i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących Gminy.

 7. Informacja Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na temat wizytowanych jednostek podległych gminie.

 8. Przyjęcie sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Wierzbicy za 2012 rok.

 9. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 10. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-06-20 12:19:42.
Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 24 maja 2013 roku , godz. 8 ³º w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbędzie się XXXIII sesja Rady Gminy obecnej kadencji.

Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XXXII sesji Rady Gminy.

 2. Informacja Dyrektora Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego dla dziewcząt na temat funkcjonowania tej placówki.

 3. Wnioski i interpelacje Radnych.

 4. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 5. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2012r.

 6. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 7. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących Gminy.

 8. Informacja Komisji Zdrowia, Oświaty, Kultury i Sportu na temat wizytowanych jednostek podległych gminie.

 9. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 10. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-05-21 11:25:30.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 08 marca 1990r. o samorządzie gminnym zwołuję na dzień 26 marca 2013 roku godz. 9 °° XXXI sesję Rady Gminy obecnej kadencji . Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica.
Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 4. Wprowadzenie zmian w składach komisji stałych Rady Gminy.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących Gminy.

 6. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 7. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-03-20 13:30:00.
Z A W I A D O M I E N I EZawiadamiam, że dnia 01 marca 2013 roku o godz. 9 °° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbędzie się XXX sesja Rady Gminy obecnej kadencji.
Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 4. Informacja w sprawie realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień za 2012rok.

 5. Uchwalenie Planów Pracy Rady Gminy i komisji stałych rady na 2013 rok .

 6. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących Gminy.

 7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacje i komunikaty Przewodniczącej Rady Gminy.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2013-02-25 11:12:46.
Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym zwołuję na dzień 28 grudnia 2012 roku XXIX sesję Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 9 °° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica.
Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołów z XXVII i XXVIII sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 4. Uchwalenie budżetu Gminy na 2013 rok.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących Gminy.

 6. Informacje bieżące i komunikaty.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-19 13:02:05.
Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że na podstawie art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym zwołuję na dzień 14 grudnia 2012r. godz. 12ºº XXVIII sesję Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowany porządek sesji:


 1. Uchwała nr. XXIII/206 /2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

 2. Uchwała nr. XXIII/207/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-12-14 09:56:39.
Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że dnia 30 listopada 2012 roku o godz.10 °° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica. rozpocznie się XXVII sesja Rady Gminy obecnej kadencji.Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 4. Ustalenie stawek podatkowych na 2013 rok.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących Gminy.

 6. Informacja z realizacji zadań oświatowych oraz wyniki sprawdzianu klas VI i egzaminu gimnazjalnego.

 7. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacje Przewodniczącej Rady.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-26 10:04:58.
Wierzbica, 2012 listopad 02PAN


Mirosław Ślifirczyk

Starosta Radomski
Zapraszam do udziału w sesji Rady Gminy W i e r z b i c a, która odbędzie si ę w dniu 09 listopada 2012r. XXVI sesję Rady Gminy obecnej kadencji . Sesja rozpocznie się o godz.10 °° w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XXV sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 4. Ocena realizacji wykonania budżetu Gminy za I półrocze 2012r.

 5. Podatek śmieciowy- uchwały.

 6. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących Gminy.

 7. Informacja o działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacje Przewodniczącej Rady.


Przed realizacją przedstawionego porządku obrad proszę o przedstawienie informacji w sprawie planów związanych z modernizacją drogi Wierzbica- Modrzejowice.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-11-05 12:03:36.
Z A W I A D O M I E N I EZawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm. ) w dniu 29 października 2012 roku godz. 11 00 odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji.Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Uchwała Nr. XXV/186/2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.


 1. Uchwała nr XXV/187/2012 podziału Gminy Wierzbica na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz liczby radnych wybieranych w każdym okręgu.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-25 10:52:44.
Zapraszam do udziału w XXIV sesji Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica.

Termin sesji 05 października 2012r.Proponowany porządek sesji:


 1. Uchwała nr. XXIV/184/2012 w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2012r.

 2. Uchwała nr XXIV/190/2012 zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej na lata 2011-2017.

 3. Uchwała nr. XXIV/185/2012 w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których mieszkają mieszkańcy.

 4. Uchwała nr XXIV/186/2012 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

 5. Uchwała nr XXIV/187/2012 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości

 6. Uchwała nr .XXIV/188 /2012 w sprawie ustalenia opłat za przyjęcie przez Gminę Wierzbica od właścicieli nieruchomości obowiązku pozbywania się zebranych na terenie nieruchomości odpadów komunalnych.

 7. Uchwała nr XXIV/189/2012 w sprawie ustalenia terminu, częstotliwości i tryb uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi przez właścicieli nieruchomości na terenie gminy Wierzbica.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-10-01 11:02:24.
Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję na dzień 15 czerwca 2012 roku godz. 9 00 XXI sesję Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Uchwała Nr. XXI/162/2012 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2012.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-06-12 12:17:06.
Zapraszam do udziału w XX sesji Rady Gminy Wierzbica, która odbędzie się dnia 01 czerwca 2012 r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy W i e r z b i c a.


Proponowany porządek obrad:


 1. Przyjęcie protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone wnioski i interpelacje.

 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2011 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy .

 5. Uchwalenie Statutu Gminy.

 6. Zatwierdzenie taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków.

 7. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy wniesionej przez przedstawicieli Zarządu Wspólnoty nr 10 za pośrednictwem Wojewody Mazowieckiego.

 8. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 9. Informacje Przewodniczącego Rady.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-05-29 16:48:32.
 Z A W I A D O M I E N I EZawiadamiam, że dnia 9 maja 2012 r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XIX sesja Rady Gminy obecnej kadencji


Proponowany porządek obrad:


 1. Przyjęcie protokołów z XVII i XVIII sesji Rady Gminy.

 2. Sprawozdanie z działalności GOPS za 2011 rok.

 3. Wnioski i interpelacje Radnych.

 4. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone wnioski i interpelacje.

 5. Połączenie Publicznego Gimnazjum w Rudzie Wielkiej i Publicznej Szkoły Podstawowej w Rudzie Wielkiej w Zespół Szkół.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacje Przewodniczącego Rady.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-04-30 15:29:50.
Wierzbica, 2012 marzec 29

Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591 z późn. zm. ) na wniosek 1/4 ustawowego składu Rady Gminy w dniu 03 kwietnia 2012 roku , godz. 11ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XVIII sesję Rady Gminy obecnej kadencji.Zgodnie ze złożonym wnioskiem tematem sesji będzie :


Uchwała nr XVIII/136/2012 w sprawie rozpatrzenia skargi na działalność Wójta Gminy podpisanej przez Zarząd Wspólnoty Mieszkaniowej nr. 10, ul. J. Krasickiego 10 w Wierzbicy.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-03-29 12:12:20.
 Z A W I A D O M I E N I EZawiadamiam, że dnia 29 lutego 2012 r. o godz. 9ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XVII sesja Rady Gminy obecnej kadencji


Proponowany porządek obrad:


 1. Przyjęcie protokołów z XIV, XV, XVI sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone wnioski i interpelacje.

 4. Informacja z działalności świetlicy socjoterapeutycznej „Ancora” za 2011 rok.

 5. Zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady.

 6. Podjęcie uchwał.

 7. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacje Przewodniczącego Rady.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2012-02-24 14:04:18.
 Z A W I A D O M I E N I E
Zawiadamiam, że w dniu 29 grudnia 2011r. godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy W i e r z b i c a odbędzie się XVI sesja Rady Gminy obecnej kadencji.Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie porządku obrad i stwierdzenie quorum do podejmowania prawomocnych uchwał.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Uchwalenie budżetu Gminy na 2012 rok.

 4. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących Gminy.

 5. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 6. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 7. Informacje Przewodniczącego Rady.

Z okazji Świąt Bożego Narodzenia i zbliżającego się Nowego Roku pragnę złożyć Państwu życzenia zdrowych , spokojnych i radosnych Świąt. Życzę by nadchodzący 2012 rok przyniósł spełnienie wszystkich potrzeb i oczekiwań, zapewnił poczucie bezpieczeństwa i stabilizacji.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-12-28 16:40:58.
 Wierzbica 26 maja 2011r.Z A W I A D O M I E N I E
Zawiadamiam, że dnia 02 czerwca 2011 roku o godz. 9 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy Wierzbica odbędzie się IX sesja Rady Gminy obecnej kadencji.Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołów z VII i VIII sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 4. Zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 7. Informacje Przewodniczącego Rady.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-05-30 15:33:05.
 Wierzbica, 2011 maj 23


Z A W I A D O M I E N I E
Zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję na dzień 27 maja 2011 roku godz. 9 00 VIII sesję Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji. Sesja odbędzie sie w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.Proponowany porządek posiedzenia:


 1. Uchwała Nr. VIII/67/2011 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011;

 2. Uchwała Nr. VIII/68/2011 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Zalesice”;

 3. Uchwała Nr. VIII/69/2011 w sprawie: intencji udostępnienia boisk sportowych przy Publicznej Szkole Podstawowej w Zalesicach;

 4. Uchwała Nr. VIII/70/2011 w sprawie: zatwierdzenia „Planu Odnowy Miejscowości Łączany na lata 2008 – 2015”.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-05-25 16:03:08.
 Wierzbica, 2011 marzec 24
Zgodnie z art. 20 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2001 roku Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję na dzień 29 marca 2011 roku godz. 10 00 VI sesję Rady Gminy Wierzbica .Wnioskowany porządek sesji :


 1. Uchwała Nr. VI/47/2011 w sprawie: wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy środków stanowiących fundusz sołecki.

 2. Uchwała Nr. VI/48/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi radomskiemu.

 3. Uchwała Nr. VI/49/2011 w sprawie: udzielenia pomocy finansowej powiatowi radomskiemu .

 4. Uchwała Nr. VI/50/2011 w sprawie: zmian w uchwale budżetowej na rok 2011.

 5. Uchwały Nr. VI/51/2011, VI/52/2011, VI/53/2011, VI/54/2011, VI/55/2011, VI/56/2011 w sprawie oddania w dzierżawę pomieszczeń w budynkach 10 i 14.

 6. Uchwała Nr. VI./57/2011 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały Nr. V/46/2011 w sprawie szczegółowych zasad i trybu umarzania odraczania i rozkładania na raty należności pieniężnych Gminy Wierzbica.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2011-03-28 16:26:31.
 

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym zwołuję na dzień 17 grudnia 2010 roku godz. 9 00 II sesję Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


Proponowany porządek sesji:


1. Przyjęcie protokołu z I sesji Rady Gminy

 1. Wnioski i interpelacje Radnych.

 2. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 3. Powołanie komisji stałych Rady Gminy.

 4. Podjęcie uchwał.

 5. Informacje bieżące i komunikaty.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-13 17:13:47.
 Zapraszam do udziału w I sesji VI kadencji Rady Gminy W i e r z b i c a, która odbędzie się dnia 02 grudnia 2010 roku o godz. 12 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy .

Proponowany porządek sesji:


 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności uchwał.

 2. Ślubowanie radnych.

 3. Ustalenie porządku obrad.

 4. Wybór Przewodniczącego Rady.

 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.

 6. Zaprzysiężenie Wójta elekta.

 7. Informacje Przewodniczącego Rady.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-12-01 10:46:39.
 

Wierzbica, 2010 październik 21PAN/PANI


................................................

Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym zwołuję na dzień 29 października 2010 roku XLVIII sesję Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.
Proponowana tematyka sesji:


 1. Przyjęcie protokołów z XLVI i XLVII sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Informacja z przebiegu wykonania budżetu Gminy za pierwsze półrocze 2010 roku.

 4. Ustalenie stawek podatkowych na 2011 rok.

 5. Podjęcie uchwał w sprawach bieżących Gminy.

 6. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 7. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacje i komunikaty Przewodniczącego Rady.
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-10-25 21:42:24.

Z A W I A D O M I E N I EZawiadamiam, że dnia 03 września 2010 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLVI sesja Rady Gminy W i e r z b i c a obecnej kadencji.
Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XLV sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na złożone interpelacje.

 4. Uchwalenia Planu Zagospodarowania Przestrzennego terenu i obszaru górniczego Wierzbica III , na obszarze Gminy Wierzbica.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Informacja o gotowości placówek światowych do rozpoczęcia roku szkolnego 2010/2011.

 7. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacje Przewodniczącego Rady.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-09-02 17:01:48.
Zawiadamiam, że dnia 17 sierpnia 2010 roku o godz. 10 odbędzie się XLV sesja Rady Gminy Wierzbica. Tematem sesji będzie :

1.Przyjęcie protokołu z XLIV sesji Rady Gminy.
2.Wnioski i interpelacje Radnych.
3.Odpowiedzi na złożone interpelacje.
4.Podjęcie uchwał.
5.Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
6.Informacje Przewodniczącego Rady. 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-08-17 08:36:58.
 

Wierzbica, 2010 czerwiec 22


Z A W I A D O M I E N I EZawiadamiam, że dnia 30 czerwca 2010 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLIV sesja Rady Gminy W i e r z b i c a obecnej kadencji.
Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołów z XLII i XLIII sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na złożone interpelacje.

 4. Informacja o działalności Biblioteki Gminnej.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Wygaszenie mandatów Radnych

 7. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacje Przewodniczącego Rady.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-06-24 17:42:59.
 

Wierzbica, 2010 kwiecień 20


Z A W I A D O M I E N I EZawiadamiam, że dnia 30 kwietnia 2010 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XLII sesja Rady Gminy W i e r z b i c a obecnej kadencji.
Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołów z XL i XLI sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na złożone interpelacje.

 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2009 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 7. Informacje Przewodniczącego Rady.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-04-26 15:54:12.
 Wierzbica, 2010 luty 22ZA W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że w dniu 01 marca 2010 roku o godz. 10ºº w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXX sesja Rady Gminy W i e r z b i c a.
Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołów z XXXVIII i XXXIX sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 4. Zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2010 rok.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 7. Informacje Przewodniczącego Rady.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2010-02-22 17:42:26.
Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że w dniu 03 lipca 2009 roku godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy obecnej kadencji .
Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołów z XXX i XXXI sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 4. Informacja o działalności Biblioteki Gminnej za I półrocze 2009 roku.

 5. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wierzbica.

 6. Sprawozdanie z realizacji Programu Integracji Społecznej.

 7. Zatwierdzenie Programu Ochrony Środowiska i Planu Gospodarki Odpadami na lata 2009 -2012 z perspektywa do roku 2016.

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 10. Informacje Przewodniczącego Rady.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-07-01 22:53:55.
 


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2001 roku Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm. ) zwołuję na dzień 27 maja 2009 roku godz. 1000 XXX sesję Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji.
Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjecie protokołu z XXIX sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 4. Zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.

 5. Informacja Komendanta Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy Wierzbica.

 6. Podjecie uchwał.

 7. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacje Przewodniczącego Rady.
Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej art. 25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 roku Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm.)

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-05-20 15:05:43.
 Na podstawie art. 20 ust.1 ustawy o samorządzie gminnym zwołuję na dzień 28 kwietnia 2009 roku godz. 10 00 XXIX sesję Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy .
Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XXVIII sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy za 2008 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Informacja Dyrektora SPZOZ w Wierzbicy na temat zabezpieczenia usług medycznych dla mieszkańców Gminy Wierzbica

 7. Działalność Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacje Przewodniczącego Rady.
Podstawa prawna zwolnienia od pracy zawodowej

art. 25 ust.3 ustawy o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr. 142 poz. 1591 z późn. zm. )


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-04-22 22:48:50.
 

Wierzbica, 2009 marzec 19

Z A W I A D O MI E N I EZawiadamiam, ze w dniu 27 marca 2009 roku godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVIII sesja Rady Gminy Wierzbica obecnej kadencji.
Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XXVII sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 4. Ustalenie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli Zatrudnionych w Szkołach i Placówkach Oświatowych Prowadzonych Przez Gminę Wierzbica.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 7. Informacje Przewodniczącego Rady.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-03-21 11:35:11.
Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że dnia 16 lutego 2009 roku godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXVII sesja Rady Gminy obecnej kadencji.

Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XXVI sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na złożone interpelacje .

 4. Zatwierdzenie Planów Pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2009 rok.

 5. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2008 roku.

 6. Zatwierdzenie Planu Odnowy Miejscowości Ruda Wielka na lata 2008-2013.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 9. Informacje Przewodniczącego Rady.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2009-02-14 19:34:16.
 

Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że dnia 01 grudnia o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXV sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek sesji:


 1. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy Wierzbica.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi Wójta Gminy na złożone interpelacje.

 4. Zatwierdzenie stawek podatkowych na 2009 rok.

 5. Podjęcie uchwał:

  uchwała nr. XXV/176/2008 w sprawie zmian w budżecie,

  uchwała nr. XXV/175/2008 w sprawie wprowadzenia zmiany w uchwale nr. XXIII/236/2001 z dnia 24 kwietnia 2001 roku dotyczącej sprzedaży lokali komunalnych,

  uchwała nr. XXV/174/2008 w sprawie sprzedaży działek nr. 310/60, 310/63, 310/65 położonych w Rzeczkowie.

 6. Sprawozdanie z działalności Zakładu Wodociągów i Kanalizacji

 7. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacje Przewodniczącego Rady.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-12-03 15:56:09.
 Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że dnia 04 listopada 2008 roku o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXIV sesja Rady Gminy W i e r z b i c a.

Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP z terenu Gminy Wierzbica.

 5. Informacja o działalności świetlicy socjoterapeutycznej „ANCORA”

 6. Podjęcie uchwał:

  -uchwała nr. XXIV/165/2008 w sprawie: przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków;

  -uchwała nr.XXIV/166/2008 w sprawie: bezprzetargowego zbycia nieruchomości;

  -uchwała nr. XXIV/167/2008 w sprawie: wyrażenia zgody na nabycie prawa użytkowania wieczystego w nieruchomości o pow. 57.2112 ha położonej w Wierzbicy na drodze bezprzetargowej;

  -uchwała nr. XXIV/168/2008 w sprawie zmian w budżecie

  -uchwała nr. XXIV/169/2008 w sprawie zmiany przeznaczenia kredytu.

 7. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacje Przewodniczącego Rady.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-11-03 21:07:34.

 Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że dnia 29 sierpnia 2008 roku godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie sie XXII sesja Rady Gminy W i e r z b i c a


Proponowany porządek sesji:

 1. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Zatwierdzenie Strategii Rozwoju Gminy Wierzbica na lata 2007-2020

(Uchwała nr. XXII/155/2008 )

 1. Gotowość szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2008/2009 .

 2. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.

 3. Podjęcie uchwał:

  uchwała nr. XXII/152/2008 w sprawie zmian w budżecie,

  uchwała nr. XXII/153/2008 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli szkół wymienionych art. 42 ust.3 ustawy -Karta Nauczyciela oraz pedagogów , psychologów i logopedów,

  uchwała nr. XXII/154/2008 w sprawie ustalenia szczegółowych zasad udzielania i rozmiaru znize3k dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych,

  uchwała nr. XXII/156/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian w uchwale XIX/146/2008 z dnia 27 czerwca 2008 roku dotyczącej wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie nieruchomości ,

  uchwała nr. XXII/157/2008 w sprawie wyrażenia zgody na poręczenie przez Gminę Wierzbica kredytu komercyjnego Spółdzielni Mieszkaniowej „RAZEM”.

 4. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 5. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 6. Informacje Przewodniczącego Rady.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-08-25 12:08:28.

Wierzbica, 2008 lipiec 22 Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że dnia 29 lipca 2008 roku godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XXI sesja Rady Gminy W i e r z b i c a obecnej kadencji.Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołów z XIX i XX sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Uchwala nr. XXI/147/2008 w sprawie zmian w budżecie.

 5. Decyzja Rady w sprawie poręczenia kredytu Spółdzielni Mieszkaniowej „Razem”.

 6. Uchwalenie Strategii Rozwoju Gminy Wierzbica na lata 2007-2020.

 7. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 8. Informacje Przewodniczącego Rady.

 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-07-23 22:23:32.
 Wierzbica, 2008 czerwiec 16

Z A W I A D O M I E N I E


Zawiadamiam, że dnia 27 czerwca 2008 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy W i e r z b i ca . Początek sesji godz. 10 00 .Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 4. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy podpisanej przez Panią Annę Żurek.

 5. Podjęcie uchwał.

 6. Sprawozdanie z działalności klubów sportowych działających na terenie Gminy Wierzbica:

  a/ GKS „Orzeł” Wierzbica,

  b/ MLUKS „Orlik” Wierzbica,

  c/ „LUKS” Ruda Wielka,

  d/ LKS Zalesice.

 7. Dyskusja na temat funkcjonowania sportu gminnego.

 8. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 9. Informacje Przewodniczącego Rady.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-06-23 22:29:58.
 Wierzbica, 2008 maj 14

Z A W I A D O M I E N I E

Zawiadamiam, że dnia 21 maja w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się XVIII sesja Rady Gminy W i e r z b i c a . Początek sesji godz. 900 .


Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołów z XVI i XVII sesji Rady Gminy.

 2. Decyzja Rady w sprawie zwolnienia Policji z czynszu dzierżawnego za wynajem lokalu użytkowego w budynku przy ul. J. Krasickiego 20 ( Uchwała nr. XVIII/134/08).

 3. Wnioski i interpelacje Radnych .

 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury.

 5. Informacja Dyrektora SPZOZ na temat zabezpieczenia usług medycznych dla mieszkańców Gminy.

 6. Informacja Komendanta Posterunku Policji o stanie bezpieczeństwa publicznego.

 7. Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego „Orzeł” .

 8. Zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków ( Uchwała nr. XVIII/137/2008 w sprawie przedłużenia okresu obowiązywania dotychczasowych taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków i jednocześnie określenie nowego okresu obowiązywania taryf, Uchwała nr. VIII/138/2008 w sprawie: zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków ).

 9. Podjęcie uchwał:

  - Uchwała nr. XVIII/135/2008 w sprawie ustalenia wartości jednego punktu dla pracowników Zakładu Wodociągów i Kanalizacji w Wierzbicy,

  -Uchwała nr. XVIII/136/2008 w sprawie zmian w budżecie na rok 2008.

 10. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 11. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 12. Informacje Przewodniczącego Rady.

 13. Dyskusja na temat funkcjonowania sportu gminnego.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-05-14 18:15:42.

Zawiadamiam, że w dniu 25 lutego 2008 roku odbędzie sie XIV sesja Rady Gminy obecnej kadencji. Sesja rozpocznie się o godz. 10  w sali konferencyjnej Urzędu Gminy W i e r z b i c a .


Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XIII sesji Rady Gminy.

 2. Decyzja Rady w sprawie funkcjonowania Publicznej Szkoły Podstawowej w Suliszce ( Uchwała nr. XIV/109/08).

 3. Wnioski i interpelacje Radnych .

 4. Uchwalenie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli na 2008 rok (Uchwała nr. XIV/111/2008 )

 5. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy podpisanej przez P. Annę Żurek (Uchwała nr XIV/112/2008 )

 6. Sprawozdanie z działalności finansowej Biblioteki Gminnej w Wierzbicy za 2007 r.

 7. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli w 2007 roku.

 8. Podjęcie uchwał.

  -Uchwała nr. XIV/110/08 w sprawie porozumienia międzygminnego dot. realizacji projektu stworzenia Lokalnej Grupy Działania,

  -Uchwała nr. XIV/113/2008 w sprawie: wprowadzenia zmian do uchwały nr. XIII/106/2008 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych Uzależnień.

 9. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 10. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 11. Informacje Przewodniczącego Rady.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-20 21:42:40 | Data modyfikacji: 2008-02-20 21:44:16.

Zawiadamiam, że w dniu 25 stycznia 2008 roku odbędzie się sesja Rady Gminy W i e r z b i c a . Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy . Początek sesji o godz. 10 .Proponowany porządek sesji:


 1. Przyjęcie protokołu z XII sesji Rady Gminy.

 2. Wnioski i interpelacje Radnych.

 3. Problemów dotyczące Wspólnot Mieszkaniowych ( dokumentacje budynków mieszkalnych ).

 4. Rozpatrzenie wniosku w sprawie budowy drogi o powierzchni asfaltowej w miejscowości Górka Skaryszewska.

 5. Uchwalenie budżetu Gminy na 2008 rok.

 6. Zatwierdzenie Planów Pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady.

 7. Przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i innych uzależnień..

 8. Podjęcie uchwał.

 9. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.

 10. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 11. Informacje Przewodniczącego Rady.


 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2008-02-20 21:40:32 | Data modyfikacji: 2008-02-20 21:44:57.
 Dnia 05 lutego 2007 roku odbędzie się IV sesja Rady Gminy Wierzbica . Sesja rozpocznie się o godz. 10 00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.Proponowany porządek sesji.


 1. Przyjęcie protokołu z III sesji Rady Gminy.

 2. Uchwalenie Programu Współpracy Gminy Wierzbica z Organizacjami Pozarządowymi na lata 2007-2009

 3. Uchwalenie Budżetu Gminy na 2007 rok.

 4. Ustalenie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.

 5. Dyskusja na temat obsługi Prawnej Rady Gminy.

 6. Zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy i Komisji stałych Rady.

 7. Podjęcie uchwał.

 8. Odpowiedzi na interpelacje Radnych .

 9. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.

 10. Informacje Przewodniczącego Rady. 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2007-02-01 09:47:21 | Data modyfikacji: 2007-02-01 09:52:22.
Dnia 27 listopada 2006 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się I sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad. 
 2. Ślubowanie Radnych.
 3. Ustalenie porządku obrad.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy.
 5. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady.
 6. Wnioski i interpelacje Radnych.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady.
   

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-11-22 12:45:16 | Data modyfikacji: 2006-11-22 12:45:56.
Dnia 20 października 2006 roku o godz. 1200 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z XXXVII sesji Rady Gminy. 
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Odpowiedzi na interpelacje Radnych. 
 6. Podsumowanie działalności Rady Gminy za okres kadencji 2002 - 2006.
 

Opublikowane przez: Rafał Krawczyk | Data wprowadzenia: 2006-10-17 08:18:30 | Data modyfikacji: 2007-02-01 09:51:10.
Dnia 22 września 2006 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z XXXVI sesji Rady Gminy. 
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2006 roku.
 4. Gotowość szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2006/2007.
 5. Informacja o działalności Biblioteki Gminnej.
 6. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP działających na terenie Gminy Wierzbica.
 7. Podjęcie uchwał.
 8. Odpowiedzi na interpelacje Radnych. 
 9. Informacje z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady.
  

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-09-15 13:31:44.
Dnia 07 lipca 2006 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z XXXIV sesji Rady Gminy. 
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Rozpatrzenie skargi na działalność Wójta Gminy podpisanej przez p. Zdzisława Jastrzębskiego i p. Marka Matejskiego wniesionej w dniu 09.06.2006 roku.
 4. Podjęcie uchwał.
 5. Odpowiedzi na interpelacje Radnych. 
 6. Informacje z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 7. Informacje Przewodniczącego Rady.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-06-30 10:51:44 | Data modyfikacji: 2006-07-03 07:17:08.
Dnia 09 czerwca 2006 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z XXXII i XXXIII sesji Rady Gminy. 
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Informacja Dyrektora ZOZ-u na temat zabezpieczenia usług medycznych dla mieszkańców Gminy. 
 4. Analiza wydatków poniesionych przez Gminę w okresie grzewczym 2005/2006.
 5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.
 6. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną.
 7. Sprawozdanie z działalności Klubu Sportowego "Orzeł".
 8. Informacja odnośnie wydatkowania funduszu alkoholowego za 2005 rok.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Odpowiedzi na interpelacje Radnych. 
 11. Informacje z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-06-05 12:03:45.
Dnia 28 kwietnia 2006 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z XXXI i XXXII sesji Rady Gminy. 
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Zapoznanie się z aktualnymi danymi związanymi z bezrobociem na terenie Gminy Wierzbica - działalność Powiatowego Urzędu Pracy w zakresie zmniejszenia skutków bezrobocia. 
 4. Sprawozdanie z realizacji Programu Naprawczego Gminy.
 5. Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za 2005 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 6. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną.
 7. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
 8. Informacja odnośnie wydatkowania funduszu alkoholowego za 2005 rok.
 9. Podjęcie uchwał.
 10. Odpowiedzi na interpelacje Radnych. 
 11. Informacje z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-04-25 10:46:11.
Dnia 29 marca 2006 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z XXX sesji Rady Gminy. 
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie z realizacji Programu Naprawczego Gminy.
 4. Zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków.
 5. Uchwalenie budżetu Gminy na 2006 rok.
 6. Realizacja wniosków Radnych zgłoszonych w 2005 roku.
 7. Sprawozdanie z działalności komisji stałych Rady za 2005.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Odpowiedzi na interpelacje Radnych. 
 10. Informacje z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2006-03-24 07:42:51.
Dnia 09 grudnia 2005 roku o godz. 900 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z XXVII sesji Rady Gminy. 
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Zatwierdzenie stawek obowiązujących w roku podatkowym 2006.
 4. Sprawozdanie z działalności ZWiK - zatwierdzenie Regulaminu Dostarczania Wody i Odprowadzania Ścieków. 
 5. Zatwierdzenie Regulaminu Wynagradzania Nauczycieli.
 6. Informacja z działalności świetlicy socjoterapeutycznej "ANCORA" w roku 2005.
 7. Podjęcie uchwał.
 8. Odpowiedzi na interpelacje Radnych. 
 9. Informacje z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-12-01 09:57:53.
Dnia 16 września 2005 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołów z XXIV i XXV sesji Rady Gminy. 
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za I półrocze 2005 roku. 
 4. Gotowość szkół i przedszkoli do rozpoczęcia roku szkolnego 2005/2006.
 5. Informacja o działalności Biblioteki Gminnej.
 6. Sprawozdanie z działalności jednostek OSP działających na terenie Gminy Wierzbica.
 7. Podjęcie uchwał.
 8. Odpowiedzi na interpelacje Radnych. 
 9. Informacje z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 10. Informacje Przewodniczącego Rady.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-09-15 09:25:05.
Dnia 18 lipca 2005 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z XXIII sesji Rady Gminy. 
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Rozpatrzenie skargi P. Mariana Gryza zam. Kol. Pomorzany 6.
 4. Omówienie Koncepcji Programowo - Przestrzennej Uporządkowania Układu komunikacyjnego M. Wierzbica Pow. Radom i zajęcie stanowiska przez Radę Gminy.
 5. Podjęcie uchwał.
 6. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 7. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 8. Informacje Przewodniczącego Rady.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-07-13 11:21:47.
  Dnia 17 czerwca 2005 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie protokołu z XXII sesji Rady Gminy. 
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Rozpatrzenie skargi złożonej przez Zarząd PKZP Nauczycieli na działalność Wójta Gminy.
 4. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej, zatwierdzenie Statutu oraz Regulaminu Organizacyjnego GOPS.
 5. Zapoznanie Rady Gminy z pismem dotyczącym przydziału lokalu użytkowego w bloku nr 10 na Osiedlu.
 6. Sprawozdanie z wydatkowania środków na realizację Gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w 2004 roku.
 7. Informacja na temat rozdysponowania wyposażenia Gminnego Centrum Informacji.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 10. Informacja z działalności Wójta Gminy.
 11. Informacje Przewodniczącego Rady.
  

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-06-10 09:19:05.
  Dnia 29 kwietnia 2005 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Ślubowanie nowo wybranych Radnych. 
 2. Przyjęcie protokołu z XXI sesji Rady Gminy.
 3. Wnioski i interpelacje Radnych.
 4. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2004 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 5. Sprawozdanie z przeprowadzonych kontroli przez Komisję Rewizyjną oraz sprawozdania z działalności pozostałych Komisji Rady.
 6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury.
 7. Zatwierdzenie Zasad Umorzeń Wierzytelności Gminnych.
 8. Podjęcie uchwał.
 9. Uzupełnienie składów komisji stałych Rady oraz składu Rady Społecznej PZOZ w Wierzbicy.
 10. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 11. Informacja z działalności Wójta Gminy.
 12. Informacje Przewodniczącego Rady.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-04-21 10:13:40.

 

            Dnia 25 lutego 2005 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Przyjęcie  protokołów z XVIII i XIX sesji Rady Gminy.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Zapoznanie Radnych z pismem P. Adama Cieślaka z dnia 27 stycznia 2004 roku.
 4. Wybór Przewodniczącego Rady.
 5. Zatwierdzenie Programu Rozwoju Lokalnego Gminy.
 6. Zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków.
 7. Zatwierdzenie Programu Gospodarki Odpadami.
 8. Zatwierdzenie Planów Pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady na 2005 rok.
 9. Sprawozdanie z realizacji i sposobu załatwiania skarg mieszkańców.
 10. Podjęcie uchwał.
 11. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 12. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 13. Informacja o działalności Z-cy Przewodniczącego Rady w okresie międzysesyjnym.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2005-02-17 11:08:31.

Dnia 29 grudnia o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek posiedzenia:

 1. Wnioski i interpelacje Radnych.
 2. Wygaszenie mandatów Radnych.
 3. Zatwierdzenie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2005 rok.
 4. Stanowisko Rady w sprawie przeprowadzonej kontroli kotłowni na terenie Gminy Wierzbica.
 5. Uzupełnienie składu Komisji Rewizyjnej. 
 6. Podjęcie uchwał.
 7. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 8. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady.

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-12-21 14:58:43.

Dnia 29 listopada o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Tematem posiedzenia będzie:

 1. Przyjęcie protokołu z XVIII sesji Rady Gminy.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Stanowisko Rady w sprawie skargi P. Zdzisława Jastrzębskiego.
 4. Sprawozdanie z działalności ZWiK wraz z programem naprawczym w zakresie gospodarki wodno - kanalizacyjnej.
 5. Uchwalenie stawek podatkowych na 2005 rok.
 6. Podjęcie uchwał.
 7. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 8. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady.

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-11-25 14:52:24.

        Dnia 28 kwietnia 2004 roku godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołu z XIV sesji Rady Gminy.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Sprawozdanie z wykonania budżetu za 2003 rok i udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy.
 4. Udzielenie upoważnienia Kierownikowi GOPS.
 5. Zatwierdzenie Programu Naprawczego Gminy.
 6. Sprawozdanie Komisji Rewizyjnej z przeprowadzonych kontroli.
 7. Podjęcie uchwał.
 8. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 9. Informacja o działalności Wójta Gminy.
 10. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady.

 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-04-27 10:28:37 | Data modyfikacji: 2004-04-27 10:35:23.

Dnia 30 marca 2004 roku o god. 1000 w sali konferencyjnej Urzedu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.


Proponowana tematyka sesji:


1. Przyjęcie protokołów z XII i XIII sesji Rady Gminy.


2. Wnioski i interpelacje Radnych.


3. Uchwalenie budżetu Gminy na 2004 rok.


4. Informacja o stanie bezpieczeństwa na terenie Gminy.


5. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej.


6. Podjęcie uchwał.


7. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.


8. Informacja o działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.


9. Informacja o działalności Przewodniczącego Rady.


 

 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-03-26 11:29:12.

Na podstawie art.20 ust.3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) zwołuję na dzień 26 lutego 2004 roku godz.1000 sesję Rady Gminy Wierzbica. Sesja odbędzie się w sali konferencyjnej Urzędu Gminy.


 


Zgodnie z wnioskiem Radnych:            Koseli Józefa


                                                           Dujki Jana


                                                           Ziółki Józefa


                                                           Wakuły Wojciecha


                                                           Ogorzałka Mieczysława


                                                           Święcickiego Henryka


                                                           Kutera Anny


                                                           Nogaj Małgorzaty


                                                           Kaweckiej Danuty


 


Tematem posiedzenia będzie: ustalenie opłat za odprowadzanie ścieków.

 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-02-25 12:17:48.

Dnia 20 lutego 2004 roku o godz. 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy odbędzie się sesja Rady Gminy Wierzbica.

Proponowany porządek obrad:

 1. Przyjęcie protokołów z X i XI sesji Rady Gminy.
 2. Wnioski i interpelacje Radnych.
 3. Decyzje Rady w sprawie funkcjonowania placówek oświatowych w roku szkolnym 2004/2005.
 4. Zatwierdzenie taryf na zbiorowe zaopatrzenie w wodę i odprowadzanie ścieków.
 5. Zatwierdzenie planów pracy Rady Gminy i komisji stałych Rady.
 6. Podjęcie uchwał.
 7. Odpowiedzi na interpelacje Radnych.
 8. Informacja z działalności Wójta Gminy w okresie międzysesyjnym.
 9. Informacja z działalności Przewodniczącego Rady.
 

Opublikowane przez: Krzysztof Pater | Data wprowadzenia: 2004-02-19 08:00:22.
Data wprowadzenia: 2004-02-19 08:00:22
Opublikowane przez: Krzysztof Pater